Menu główne

PROJEKT PN. „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU SPOWODOWANEMU PRZEZ COVID-19” nr: RDPS.09.03.00-02.0022/20

PROJEKT PN. „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU SPOWODOWANEMU PRZEZ COVID-19” nr: RDPS.09.03.00-02.0022/20

Powiat Ząbkowicki / Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy realizuje projekt pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” nr: RDPS.09.03.00-02.0022/20 współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach 9 Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Priorytet Inwestycyjny: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Celem wykorzystania grantu jest niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-Cov-2 w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy. Uzyskanie wnioskowanego wsparcia przyczyni się do stworzenia bezpiecznych warunków zamieszkania, pobytu i pracy dla mieszkańców, pacjentów i pracowników w związku z zagrożeniem wywołanym przez COVID-19.

Dofinansowanie projektu: 98.561.52 PLN

Termin realizacji grantu: 21.09.2020r. – 31.12.2020r.

loga projektuProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

14.05.2020 Badania na obecność COVID-19 w DPS Opolnica

Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy jest jedną z największych placówek opiekuńczych w Województwie Dolnośląskim, w związku z tym w ramach profilaktyki w dniu 14 maja przeprowadzono badania na obecność COVID-19 wśród 132 pracowników, w tym również wszystkich pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej i kilku osób zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych i obecnie pracujących na terenie placówki. Działania związane z pobieraniem próbek wsparła 16 Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej.

Wyników badań należy spodziewać się w weekend. Pani Monika Rak-Słowińska Dyrektor placówki bardzo obawia się pojawienia wyniku dodatniego, jak to miało miejsce w innych placówkach, w których badania wykazały pozytywny wynik na obecność COVID 19 u kilku czy kilkunastu pracowników, mimo braku objawów. Zakładając ten pesymistyczny scenariusz, w trybie natychmiastowym zostaną przeprowadzone badania wszystkich 160 mieszkańców placówki i wdrożone konieczne procedury. Nie mniej jednak, przeprowadzenie badań u wielu spośród niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców, zwłaszcza tych w stopniu głębokim będzie ogromnym wyzwaniem i to również pogłębia obawy o skuteczność i właściwość późniejszych wyników.

Czytaj więcej: 14.05.2020 Badania na obecność COVID-19 w DPS Opolnica

Poseł Marcin Gwoźdż przekazał środki ochronne dla DPS

We wtorek 21 kwietnia do Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy poseł Marcin Gwóźdź przekazał środki ochrony osobistej w postaci 420sztuk kombinezonów ochronnych, 10 opakowań rękawiczek nitrylowych oraz 2000 sztuk jednorazowych maseczek ochronnych.

To kolejna pomoc i wsparcie za które dyrektor DPS serdecznie dziękuje w imieniu personelu, mieszkańców oraz własnym za okazaną pomoc i wsparcie. Okazana pomoc jest dla nas nieoceniona.

Galeria:

Czytaj więcej: Poseł Marcin Gwoźdż przekazał środki ochronne dla DPS

Wsparcie dla DPS od fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Do DPS w Opolnicy dotarła przesyłka z fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w której otrzymaliśmy tak potrzebne w ostatnim czasie środki ochronne . Paczka zawierała maseczki ochronne oraz płyny, środki do dezynfekcji.

Dyrektor DPS serdecznie dziękuje w imieniu personelu, mieszkańców oraz własnym za okazaną pomoc i wsparcie. W tym trudnym czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2 każda pomoc jest dla nas nieoceniona.

Galeria:

Czytaj więcej: Wsparcie dla DPS od fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

24.01.2020 - Występ Teatru Ruch w ZOK Ząbkowice dla policjantów KPP w Ząbkowicach Śl.

W piątek 24.01.2020 nasi mieszkańcy zaprezentowali występ dla  policjantów i pracowników Komendy Policji w Ząbkowicach Śląskich. Nowoczesna forma jasełek przedstawiona przez Teatr Ruch przyniosła wiele wzruszeń oraz rozmyślań nad otaczających nas światem. Głównym organizatorem przedstawiania była Dyrekcja, kierownictwo, pracownicy DPS oraz niezastąpiona wolontariuszka p. Agnieszka Fruga – która zorganizowała prezenty świąteczne dla naszych podopiecznych. Czytaj więcej: 24.01.2020 - Występ Teatru Ruch w ZOK Ząbkowice dla policjantów KPP w Ząbkowicach Śl.