Menu główne

PROJEKT PN. „WSPARCIE DOLNOŚLĄSKICH DPS” nr: DOPS/DFU/064 – 26/2020.COVID – 19/POWERloga projektuProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Powiat Ząbkowicki / Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy realizuje projekt pn.: „Wsparcie Dolnośląskich DPS” nr: DPS/DFU/064-26/2020.COVID-19/POWER współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem wykorzystania grantu jest wsparcie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, poprzez wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie Dolnośląskich DPS”

Dofinansowanie projektu: 316 100,00 PLN

Termin realizacji grantu: 21.10.2020r. – 31.12.2020r.